vastseliina.ee on suunatud Võru valla veebilehele voruvald.ee.